Masz pytania? Zadzwoń: 61 810 39 33

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem będziemy zawierać na podstawie kodeksu cywilnego wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie umowy nie jest możliwe.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Budo-Forma Sp. z o.o. 62-030 Luboń, ul. Dąbrowskiego 9, kontakt w sprawie zbierania i przetwarzania danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo dobrowolnie sami przekazaliście. Dane są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wymagane dane niezbędne do realizacji umowy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, siedziba, NIP, PESEL. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne jak adresu e-mail, numeru telefonu, służyć będzie celom związanym z bezpośrednim kontaktem w sprawie związanej z procesem zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy).
  • Dane przetwarzane będą w formie tradycyjnej – papierowej i elektronicznej.
  • Administrator oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją. Dane nie będą profilowane, nie będą przekazywane innym krajom spoza Unii Europejskiej instytucją do tego niepowołanym. Budo-Forma Sp. z o. o. zachowuje zasady tajemnicy i poufności.
  • Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w przepisach prawa do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym określonych w przepisach prawa do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Dane przetwarzane będą do realizacji umowy przez osoby zatrudnione w Budo-Forma Sp. z o.o. 62-030 Luboń, ul. Dąbrowskiego 9 na podstawie indywidualnych upoważnień.
  • Budo-Forma Sp. z o. o. 62-030 Luboń, ul. Dąbrowskiego 9 gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, aktualizacji.
  • Budo-Forma Sp. z o. o. 62-030 Luboń, ul. Dąbrowskiego 9 gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo ich usunięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania.
Budo-Forma Sp. z o.o.       ul. Dąbrowskiego 9, 62-030 Luboń       tel. 501 499 471       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.